ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ว๊อกซ์ ฟิล์ม อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
ได้มีโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (ฉลากเบอร์ 5)
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงของเราที่ส่งเข้าทดสอบ ได้ใช้มาตรฐานเกณฑ์การวัดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากแสงอาทิตย์
หรือ SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) โดยทุกรุ่นที่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45
เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพฟิล์มกรองฟิล์มกรองแสงของทางบริษัทว่าสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้จริง
ตามเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานของทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

หากสนใจสามารถเลือกดูฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ของว๊อกซ์ฟิล์มได้ที่ https://voxfilmint.com/ฟิล์มกรองแสงรถยนต์/
หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 091-121-1999
Fanpage : https://www.facebook.com/voxfilminternational

Top